-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ จำนวน 3 จุด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอัศวินจินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณชุมชนวัดเทพพนมเชือด บริเวณถนนสายบ้านวังไทร - นาโพธิ์ และบริเวณบ้านท้ายเรือ

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์