-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าบริเวณถนนสาธารณะ

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และหญ้าบริเวณถนนสาธารณะ ประกอบกอบด้วย บริเวณใต้สะพานลอยเขาน้อยสายเลียบรางรถไฟ ชุมชนเขาน้อย และบริเวณถนนสาธารณะหน้าวัดเทพพนมเชือด จนถึงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ บ้านนาลึก

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์