-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม อสม. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันตามคำร้องและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม อสม. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันตามคำร้องและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก บริเวณหมู่ที่ 7 และบริเวณชุมชนปรีชาทอง หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์