-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าข้างทางสาธารณะ

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าข้างทางสาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบรางรถไฟถึงวังไทร หมู่ที่ 7 ชุมชนวังไทร และบริเวณถนนสายท้ายเรือ หมู่ 12 ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์