-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งหนังสือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งหนังสือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แก่ประธานกลุ่ม อสม. ประธานชุมชน โรงเรียน และวัด

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์