-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมสภา

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์