-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่บริเวณจัดงานประเพณีชักพระอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่บริเวณจัดงานประเพณีชักพระอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยอำเภอร่อนพิบูลย์ได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ดูแลด้านความสงบเรียบร้อย ด้านการจราจร และด้านการจัดการขยะ สำหรับประเพณีงานชักพระของอำเภอร่อนพิบูลย์ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่พี่น้องชาวร่อนพิบูลย์ได้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี โดยในวันนี้นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ นายพงศ์ชัย ทิวกรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี ประธานสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้ร่วมชมการประกวดเรือพนมพระ และร่วมทำบุญกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์