-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บกวาดขยะและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงานประเพณีชักพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยมีนายชาญชัย จันทร์แก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์