-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

7 ตุลาคม กองช่าง สำรวจและถมหลุมบ่อบริเวณถนนหลังตลาดใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายคีตวิทย์ แก้วแกมจันทร์ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้รับการมอบหมายจาก นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ให้ลงพื้นที่สำรวจและถมหลุมบ่อบริเวณถนนหลังตลาดใหม่

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์