-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยกเลิกการจัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขอยกเลิกการจัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ต้องขออภัยชาวร่อนพิบูลย์มา ณ ที่นี้

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์