-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ต้อนรับวันสงกรานต์

" ต้อนรับวันสงกรานต์ "
วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2558
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
จะดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์