-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)

 

***  ข่าวประชาสัมพันธ์  รับโอน  (ย้าย) ***

รับโอนย้าย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     1   ตำแหน่ง

ติดต่อได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  (งานการเจ้าหน้าที่)  โทร. 075 - 809577

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์