-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

               * ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ *

วัดจีบประดิษฐ์ ขอเชิญชวน ทำบุญตักบาตรข้าวปลาอาหารแห้ง ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น.

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์