-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตีเส้นจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสอบราคาจ้างโครงการตีเส้นจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดร่อนพิบูลย์ หมู่ที่ 12 ได้ที่นี่

 

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvTm1LX3RHUk16c3c/view?usp=sharing

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์