-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ และทรัพย์สินเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ด้วยเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvaW02T3NKSlJac0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvdFV4OEs4THItRlU/view?usp=sharing

เอกสารประกวดราคา

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvdGp5cG56aGpTRkU/view?usp=sharing  

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์