-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  จำนวน 1 โครงการ  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvZHdJMjJlS294TFE/view?usp=sharing

เอกสารสอบราคา

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvTDZoV0RmS2xncVE/view?usp=sharing

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์สำนักงาน

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvOW1iVXY0U2dPTlU/view?usp=sharing

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์