-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  จำนวน 25 รายการ ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สามารถดาวโหลดที่เอกสาร 

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvQ1JCbHlBeHVDVTQ/view?usp=sharing 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์