-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ของเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvbGxvZjROYUpuWmc/view?usp=sharing

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์