-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หลังใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 1 โครงการ

สามารถดาวโหลดได้ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvVHI2WTFHb1dzUVk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvYUF5TVU0MTdXZkk/view?usp=sharing

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์