-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ราคากลางโครงการฃ่อมแฃมหลุมบ่อ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 8 สาย

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่(ตารางเปิดเผยราคากลาง)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvM0JMT0kwRjlRZnM/view?usp=sharing

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่(บัญชีตารางประมาณราคา)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvVWhINE56czl0VWM/view?usp=sharing

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvQUcyN0dHTnc5SEk/view?usp=sharing

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่(แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvVEpHeE9XUlYtZzQ/view?usp=sharing

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์