-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบ้านนายโชติ พรหมแก้ว

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่ นี่ (ตารางเปิดเผยราคากลาง)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvMkl4N004MndqSmM/view?usp=sharing

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvdE5sS0ZlWXJyYUU/view?usp=sharing

ดาว์โหลดเอกสารได้ที่นี่(บัญชีตารางประมาณราคา)https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvS3hhTmpzSU1POGc/view?usp=sharing

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์