เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 





  โครงการรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ทต.ร่อนพิบูลย์...
  กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตรวจสถานประกอบการที่มาต่อใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ...
  กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะตลาดใหม่ และตัดหญ้าถนนสะพานลอยเขาน้อย - ถนนนาโพธิ์...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าเขาน้อยออกนาโพธิ์ และถนนสายปรีชาทองออกบ้านนาลึก...
  กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยหินคลุก ดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองเป็ด - ศาลาไฟไหม้ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าวังไทรออกห้วยรากไม้สุดเขต และถนนสุขภาพ...
     

 
วันพืชมงคล
 

 






ออนไลน์   0000003   คน
วันนี้         0000010    คน
สัปดาห์นี้   0000010    คน
เดือนนี้      0000773    คน
ปีนี้           0005766    คน
ทั้งหมด     0007575    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564