เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร่ช บรมนาถบพิตร วันชาติ และว...
  งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ร่อนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566...
  กองช่าง ลงพื้นที่ ถมหลุมบ่อ และขุดคูระบายน้ำถนนสายนาลึก/ป่าสงวน...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เปลี่ยนถังขยะชำรุด และเพิ่มถังขยะใหม่ ในเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าสายหูด่านออกใต้สายไฟ และ ถนนสายนาลึกออกถนนสุขภาพ...
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ ปลัดเทศบาลฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ชุมชนตลาดร่อนฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจพร้อมทั้งให้ค...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000008   คน
วันนี้         0000056    คน
สัปดาห์นี้   0000172    คน
เดือนนี้      0000386    คน
ปีนี้           0013001    คน
ทั้งหมด     0014810    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564