เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  กองช่าง ลงพืนที่ สำรวจถนนสายหลังธนาคารออมสิน/ามแยกป่าสงวน และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนฯ...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้า ซ.จ่ายะตลอดสาย และตัดหญ้าถนนสายศาลเจ้าพระ 108 ออกหัวสะพานร่อนนา...
  กองช่าง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ เก็บ กวาดขยะตลาดใหม่ และเก็บกิ่งไม้ขยะข้างร้านสุวรรณกระจก...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000005   คน
วันนี้         0000033    คน
สัปดาห์นี้   0000033    คน
เดือนนี้      0000117    คน
ปีนี้           0008984    คน
ทั้งหมด     0010793    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564