เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บขยะตลาดใหม่ และตัดหญ้าถนนหน้าวุดสุวรรณรังษีเข้าถนนควนสีสุดเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าถนนสายบ้านนาลึกออกถนนสายปรีชาทอง และเก็บกวาดขยะตลาดใหม่...
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 ก.ย.66 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนฯ...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าแยกท้ายเรือเข้าหลุมขยะ และ ตัดหญ้าซอยชิชินศาลาจานเรียว...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าใต้สายไฟออกซอย กำนันเผือก และส่งถังขยะ ...
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ร่อนฯ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 วันจีนทร์ที่ 18 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมทต.ร่อนฯ...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000006    คน
สัปดาห์นี้   0000056    คน
เดือนนี้      0000546    คน
ปีนี้           0006019    คน
ทั้งหมด     0021711    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
!-- START Bootstrap-Cookie-Alert -->