เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  กองช่าง ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ถนนสายวัดเทพนมเชือด - คลื่น 99 และสายนาลึก และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ...
  รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง...
  กองช่าง ลงพื้นที่ ถมไหล่ด้วยหินคลุกถนนสายหลังวัดพิศาลนฤมิต ดูงานลอกคลองน้ำขุ่นชุมชนวัดเขาน้อย และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าจานเรียว-ข้างเซเว่นธนาคารออมสิน...
  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชิ...
  ประชุมสภาทต.ร่อนพิบูลย์ฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่1 วันที่ 11 ส.ค.65 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000006   คน
วันนี้         0000039    คน
สัปดาห์นี้   0000142    คน
เดือนนี้      0000475    คน
ปีนี้           0006878    คน
ทั้งหมด     0008687    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564