เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าสายทุ่งโหม๊ะ , ซอยข้างบ้านเจ็กอู๊ด และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนาม...
  กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบบล็อกนาโพธิ์บริเวณหูช้าง และถมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ติกถุง...
  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดเถาวัลย์และกิ่งไม้ที่บังกระจกโค้งในเขตเทศบาล...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้า ถนนสายข้าง รร.ดรุณศึกษา และ ซอยหลังไฟฟ้า-ทุ่งโหม๊ะ...
  กองช่าง ลงพื้นที่ เทคอนกรีตฝาคูวังไทร และข้างเซเว่น และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ...
  กองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าสายใสม่วงตลอดสาย และ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ถนนเลียบทางรถไฟใต้สะพานลอยเขาน้อยออก รร.ดรุณศึกษา...
     

 
วันพืชมงคล
 

 


ออนไลน์   0000002   คน
วันนี้         0000003    คน
สัปดาห์นี้   0000000    คน
เดือนนี้      0000473    คน
ปีนี้           0004933    คน
ทั้งหมด     0006742    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564