เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนในซอยหน้าหินนายเพื้ยน...
  กองช่างจัดสถานที่ เนื่้องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564...
  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนในชุมชนตลาดใน...
  นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปวางที่บริเวณริมคลองน้ำขุ่น ชุมชนบ้านนาโพธิ์...
  นายกเทศมนตรฯ มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพ...
  ลอกคูระบายน้ำชุมชนปรีชาทอง - นาลึก
     

 
เลือกตั้งในสถานการณ์โควิด
 

 


ออนไลน์   0000001   คน
วันนี้         0000002    คน
สัปดาห์นี้   0000000    คน
เดือนนี้      0000084    คน
ปีนี้           0001437    คน
ทั้งหมด     0001437    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564