เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 

  นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 พร้อมกับมอบเงิน...
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ร่อนพิบูลย์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลย์...
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง...
  กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อถนนสาย ร.รดรุณศึกษา ด้วยแอสฟัลท์ถุง และรายงานการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล...
  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
  กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เก็บกิ่งไม้ ซอยบ้านจานเรียว และตัดหญ้าใต้สาไฟออกเทพพิพาน...
     

 
วันเข้าพรรษา
 

 


ออนไลน์   0000002   คน
วันนี้         0000009    คน
สัปดาห์นี้   0000021    คน
เดือนนี้      0000095    คน
ปีนี้           0003638    คน
ทั้งหมด     0019330    คน
เริ่มใช่งาน 1 ตุลาคม 2564
 
 
 
 
   
!-- START Bootstrap-Cookie-Alert -->