เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชนบ้านวังไทร 


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชนบ้านวังไทร  ณ ที่ทำการประธานกรรมการบริหารจัดการโครงการเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชนบ้านวังไทร

2021-12-30
2021-12-03
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-11-29
2021-11-29