เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 368 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]9
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดวันเลือกสรร ขั้นตอนการดำเนินการในการสรรหาและเลือกสรร [ 30 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และการกำหนดวันเริ่มและจำนวนของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 และประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]10
4 ประชาสัมพันธ์ารยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]5
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการขยายเวลาไปอีก 2 เดือน [ 8 มี.ค. 2566 ]12
6 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 8 มี.ค. 2566 ]9
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2566 ]32
8 ประชาสัมพันธ์ แผนบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 19-21 และ 24-26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00น. เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนประจำปี 2566 ไว้กับทางเทศบาลเท่านั้น [ 7 มี.ค. 2566 ]7
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]7
10 ประกาศเทบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปีฝบประมรณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]6
11 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]7
12 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]11
13 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]9
14 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]14
15 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 13 ก.พ. 2566 ]13
16 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/4 พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]23
17 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 151 รายการ (ครั้งที่ 2) [ 7 ก.พ. 2566 ]71
18 ข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]11
19 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 ก.พ. 2566 ]11
20 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 6 ก.พ. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19