เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลัก 5 ย. ป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 11 พ.ค. 2565 ]7
2 ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการปฏิบัติงานการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว [ 10 พ.ค. 2565 ]7
3 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]8
4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมประชุม โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ชั้น 4) [ 6 พ.ค. 2565 ]11
5 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]26
6 การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด [ 12 เม.ย. 2565 ]22
7 ประกาศระเบียบสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทสบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พ.ศ. 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]36
8 การระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน ให้ปลอดภัยจากการติดโควิด-19 ตามมาตรการ [ 18 มี.ค. 2565 ]44
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขยายเวลา การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2565 ]58
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]62
11 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10..00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์  [ 24 ก.พ. 2565 ]50
12 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 14 ก.พ. 2565 ]62
13 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.พ. 2565 ]82
14 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]76
15 ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนถนนสาย นศ.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านก้างปลา อำเภอร่อนพิบูลย์ [ 27 ม.ค. 2565 ]69
16 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ม.ค. 2565 ]101
17 ขอความร่วมมือลดการเผาในที่โล่ง [ 18 ม.ค. 2565 ]65
18 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]72
19 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]82
20 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก [ 10 ม.ค. 2565 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14