เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 471 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ [ 15 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ก.ค. 2567 ]17
3 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 9 ก.ค. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์โครงการ "มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม" ครั้งที่ 40 จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 9 ก.ค. 2567 ]2
5 อบต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]34
6 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ [ 4 ก.ค. 2567 ]5
7 การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" [ 4 ก.ค. 2567 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุุคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2567 ]55
9 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 1 ก.ค. 2567 ]6
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
11 รายงานผลการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5)) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 27 มิ.ย. 2567 ]8
12 ประชาสัมพันธ์จัดการของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลยื [ 26 มิ.ย. 2567 ]12
13 รายงานผลการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5)) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 26 มิ.ย. 2567 ]5
14 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]5
15 โครงการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 มิ.ย. 2567 ]21
16 ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามกฏกระทรวง ฉับที่ 4 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ส. 2522 [ 18 มิ.ย. 2567 ]5
17 รายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ประจำปี 2566 [ 17 มิ.ย. 2567 ]9
18 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 11 มิ.ย. 2567 ]11
19 ประชาสัมพันธ์ที่ทำการแห่งใหม่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช [ 6 มิ.ย. 2567 ]5
20 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) พ.ศ.2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24