เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 21 ต.ค. 2564 ]8
2 การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]10
3 ให้ตลาดสดเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ตลาดใหม่) เปิดดำเนินการเฉพาะวันศุกร์ทุกสัปดาห์ [ 21 ต.ค. 2564 ]3
4 ประกาศ เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้าในมราสาธารณะ (บริเวณจุดผ่อนผัน) เฉพาะวันอาทิตย์ [ 19 ต.ค. 2564 ]4
5 คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตกปล่อดภัยจากโควิด-19 [ 19 ต.ค. 2564 ]2
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27-9ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]15
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]6
8 ประกาศ ทต.ร่อนพิบูลย์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน [ 22 ก.ย. 2564 ]5
9 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ก.ย. 2564 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 8 ก.ย. 2564 ]14
11 ประชาสัมพันธ์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปเพื่อระดมความคิดเห็นให้ออกแบบข้อเสนอนโยบาย [ 1 ก.ย. 2564 ]5
12 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]10
13 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตลาดปลอดภัย ชาวร่อนพิบูลย์ห่างไกลโควิด-19 [ 30 ส.ค. 2564 ]4
14 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี [ 25 ส.ค. 2564 ]12
15 นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 และขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภา ทต.ร่อนพิบูลย์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 20 ส.ค. 2564 ]9
16 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง เปิดตลาดทุกประเภทและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (จุดผ่อนผัน) ในเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ [ 19 ส.ค. 2564 ]6
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]6
18 ประชาสัมพันธ์ การทิ้งขยะให้ถูกวิธี [ 10 ส.ค. 2564 ]5
19 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง ปิดตลาดทุกประเภทและการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (จุด่อนผัน) ในเขตเทศบาลร่อนพิบูลย์ [ 9 ส.ค. 2564 ]4
20 การเปิดช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเเละเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 9 ส.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13