เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่แจกถุงยังชีพผู้พิการ


วันที่16 พ.ย 64 เมื่อเวลา10.00 น. นายกเทศมนตรีฯปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางเห็น จำนวน 2 ราย และผู้พิการติดเตียง 1 ราย

2021-12-30
2021-12-03
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-11-29
2021-11-29