เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


ติดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  งานป้องกันฯ ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม สท.เขตเลือกตั้งที่ 2  จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง

2021-12-30
2021-12-03
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-11-29
2021-11-29