เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมโครงการประเพณัแห่ผ้าขึ้นธาติ วัดเขาน้อย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดเขาน้อย อ.ร่อนฯ


วันที่ 24 ก.พ. 67 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมโครงการประเพณัแห่ผ้าขึ้นธาติ วัดเขาน้อย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดเขาน้อย อ.ร่อนฯ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-04