เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง พร้อมรถ  JCB ขุดลอกคู ถนนเลียบรางรถไฟ


วันอังคาร ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  นายณรงค์ แซ่ใช้ (นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ) มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ มั่นคง (รองนายกเทศมนตรี) นายพรเทพ เพชรอนันต์ (รองปลัดเทศบาล) และ กองช่าง พร้อมรถ  JCB ขุดลอกคู ถนนเลียบรางรถไฟบ้านนายขรุด และลงพื้นที่ดูถนนสายบ้านนายเพียร เพื่อซ่อมแซมต่อไป รวมทั้งเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำหน้าตลาดเปิดท้ายชุมชนบ้านโคกยาง

2021-12-30
2021-12-03
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-11-29
2021-11-29