เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


โครงการความมั่นคงทางอาหาร


เมื่อวันที่ 24 และ 25 พ.ย. 2564

นายณรงค์ แซ่ใช้ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายตรี วิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาลงพื้นที่ชุมชนตลาดร่อนฯ และชุมชนเขาน้อยพบปะปธ.ชุมชนและกรรมการชุมชนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในโครงการความมั่นคงทางอาหาร เพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพอื่นที่มั่นคงและเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

2021-12-30
2021-12-03
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-01
2021-12-01
2021-12-01
2021-11-29
2021-11-29