เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดสุวรรณรังสีด้วยแอสฟัลท์ถุงและผ่าถนนเพื่อวางท่อเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือน ซอยทุ่งโหม๊ะ


วันที่ 3 เม.ย. 67 กองช่างลงพื้นที่ซ่อมถนนสายหน้าโรงเรียนวัดสุวรรณรังสีด้วยแอสฟัลท์ถุงและผ่าถนนเพื่อวางท่อเพื่อแก้ปัญหา   น้ำท่วมขังบ้านเรือน ซอยทุ่งโหม๊ะ

2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-05-23