เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th

 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าและกวาดหญ้าภายในสำนักงาน ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธาณะ (HAS) สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ และตัดหญ้าถนนใต้สายไฟตลาดเกษตร


วันที่ 18 มิ.ย. 67 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าและกวาดหญ้าภายในสำนักงาน ตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธาณะ (HAS) สถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ และตัดหญ้าถนนใต้สายไฟตลาดเกษตร

2024-07-09
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28