เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับอำเภอร่อนพิบูลย์


วันที่ 1ธ.ค. 64 ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบหมาบภารกิจให้ พยาบาลวิชาชีพ ลงพื้นที่สอบสวนโรค ร่วมกับทีมสอบสวนโรคอำเภอร่อนพิบูลย์ ในเขตเทศบาล พื้นที่ ม. 10

2022-01-27
2022-01-27
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-21
2022-01-21