เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง หล่อฝาบ่อพักเพื่อเตรียมเปลี่ยนหน้าสถานธนานุบาล ลงพื้นที่ถนนริมฟุตบาทข้างรั้วอำเภอและถนนซอยคุณเพื้ยนสำรวจประมาณการหินคลุกเพื่อถมพื้นที่ลุ่มแก้ไขปัญหาตั้งแผงขายของ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 12 ม.ค. 65 กองช่าง หล่อฝาบ่อพักเพื่อเตรียมเปลี่ยนหน้าสถานธนานุบาล  ลงพื้นที่ถนนริมฟุตบาทข้างรั้วอำเภอและถนนซอยคุณเพื้ยนสำรวจประมาณการหินคลุกเพื่อถมพื้นที่ลุ่มแก้ไขปัญหาตั้งแผงขายของ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2022-01-27
2022-01-27
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-21
2022-01-21