เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ ถมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง ถนนสายหลังธนาคารออมสิน – บ้านนาลึก ถมหลุมบ่อด้วยหินคลุกถนนสายวัดเทพนมเชือด- แยกคลื่น 99 และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 13 ม.ค. 65  กองช่างลงพิ้นที่ถมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ถุง ถนนสายหลังธนาคารออมสิน – บ้านนาลึก และถมหลุมบ่อด้วยหินคลุกถนนสายวัดเทพนมเชือด- แยกคลื่น 99 และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2022-01-27
2022-01-27
2022-01-26
2022-01-25
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-24
2022-01-23
2022-01-21
2022-01-21