เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


ทต.ร่อนฯ ได้รับควมอนุเคราะห์รถแบคโฮ จากนายก อบจ.นครศรีฯ และ สจ.สัญชัย แซ่ลิ่ม ในการขุดลอกคลอง จากคลอง รปช.-สะพานเลือก


วันที่ 21 ม.ค.65 ทต.ร่อนฯ ได้รับความอนุเคราะห์รถแบคโฮ จากท่านนายก อบจ.จ.นครศรีฯ และ สจ.สัญชัย แซ่ลิ่ม  ในการขุดลอกคลอง จากคลอง รปช.- สะพานเลือก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้ นายกเทศมนตรีฯ  รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายประเสริฐ เพ็งสุข ประธานชุมชนปรีชาทองนาลึก ได้ลงพื้นที่ไปยังสถานที่ดังกล่าว

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23