เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯและควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสอบสวนโรคอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อศึกษางานเตรียม ความพร้อมและประเมินสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน


วันที่ 21 ม.ค. 65 กองสาธารณสุขฯ และควบคุมโรคติดต่อ ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสอบสวนโรคอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อศึกษางานเตรียมความพร้อมและประเมินสถานศึกษา ก่อนเปิดเรียน ตามมาตรการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23