เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ แจกหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธา


วันที่ 25 ม.ค. 65 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ แจกหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23