เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดแต่งโค่นต้นไม้บริเวณหลังธนาคารออมสิน และติดตามงานก่อสร้างสะพาน ศสล. คลองน้ำขุ่น และโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หน้า รร. ดรุณศึกษ


วันที่ 27 ม.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ  รองนายกฯ เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดแต่งโค่นต้นไม้บริเวณหลังธนาคารออมสิน และติดตามงานก่อสร้างสะพาน ศสล. คลองน้ำขุ่น และโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก หน้า รร. ดรุณศึกษาหน้า รร. ดรุณศึกษา โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23