เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ และนัองนักศึกษาฝึกสาธารณสุขชุมชน 2 ลงพื้นที่ตลาดสดร่อนพิบูลย์เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในโครงการตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดใหม่)


วันที่ 29 เม.ย. 65 กองสาธารณสุขฯ  และนัองนักศึกษาฝึกสาธารณสุขชุมชน 2 ลงพื้นที่ตลาดสดร่อนพิบูลย์เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารในโครงการตลาดสดน่าซื้อ (ตลาดใหม่) 

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23