เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รับมอบวอล์คเกอร์ 4 ขา จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้กับศูนย์บริการคนพิการ ทต.ร่อนพิบูลย์ และได้ส่งต่อให้กับผู้พิการ ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนบ้านวังไทร


วันที่ 10 พ.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ รับมอบวอล์คเกอร์ 4 ขา จากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคให้กับศูนย์บริการคนพิการ ทต.ร่อนพิบูลย์ และได้ส่งต่อให้กับผู้พิการ ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนบ้านวังไทร

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23