เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกสนคนพิการ ทต.ร่อนพิบูลย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พ.ค. 65 ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลยฺ


วันที่ 10 พ.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกสนคนพิการ ทต.ร่อนพิบูลย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 พ.ค. 65  ณ ห้องประชุม ทต.ร่อนพิบูลยฺ

2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-23