เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ถมหลุมบ่อแยกเขากิ่ว ด้วยแอสฟัลท์ติกถุง ถมหลุมเสาไฟด้วยแอสฟัลท์ถุง บริเวณหัวเลี้ยวร้านตั้งใจ และวัดฝาคูชำรุดหน้าเซเว่น


วันที่ 24 พ.ค. 65 กองช่าง ถมหลุมบ่อแยกเขากิ่ว ด้วยแอสฟัลท์ติกถุง ถมหลุมเสาไฟด้วยแอสฟัลท์ถุง บริเวณหัวเลี้ยวร้านตั้งใจ และวัดฝาคูชำรุดหน้าเซเว่น

2022-06-25
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22