เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบบล็อกนาโพธิ์บริเวณหูช้าง และถมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ติกถุง


วันที่ 26 พ.ค. 65 กองช่าง  ลงพื้นที่ตรวจสอบบล็อกนาโพธิ์บริเวณหูช้าง และถมหลุมบ่อด้วยแอสฟัลท์ติกถุง

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-21