เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยหินคลุก ดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองเป็ด - ศาลาไฟไหม้ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 23 มิ.ย. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมหลุมบ่อด้วยหินคลุก ดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองเป็ด - ศาลาไฟไหม้ และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2022-08-16
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10