เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และ ผอ.การการศึกษา ได้มอบงินสนับสนุนตามโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบ


วันที่ 3 ส.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และ ผอ.การการศึกษา ได้มอบงินสนับสนุนตามโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-08-16
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10