เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หน.สำนักปลัดฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเครื่องช่วยพยุงตัวผู้ป่วยติดเตียงให้กับ นางละเอียด จั่วนาน และเยี่นมผู้ป่วยติดเตียงชุม


วันที่ 4 ส.ค. 65 นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้รองนายกฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ หน.สำนักปลัดฯ หน.ฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเครื่องช่วยพยุงตัวผู้ป่วยติดเตียงให้กับ นางละเอียด  จั่วนาน และเยี่นมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ้านตลาดใหม่

2022-08-16
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10