เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและแผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไข้เลือดออก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารน่วมโครงการบริหารจัดการขยะเปีบก


วันที่ 11 ส.ค. 65 กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและแผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า  ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไข้เลือดออก และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารน่วมโครงการบริหารจัดการขยะเปีบก

2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21