เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ ถมไหล่ด้วยหินคลุกถนนสายหลังวัดพิศาลนฤมิต ดูงานลอกคลองน้ำขุ่นชุมชนวัดเขาน้อย และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ


วันที่ 15 ส.ค. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ ถมไหล่ด้วยหินคลุกถนนสายหลังวัดพิศาลนฤมิต ดูงานลอกคลองน้ำขุ่นชุมชนวัดเขาน้อย และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ

2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21