เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.ronpibooncity.go.th
 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ใต้สายไฟแรงสูงชุมชนตลาดเกษตร และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 16 ก.ย. 65 กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมหลุมบ่อด้วยกากแอสฟัลท์ใต้สายไฟแรงสูงชุมชนตลาดเกษตร และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

2022-09-29
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21